Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Plannen en visies

Bestuurlijk, commercieel, recreatief en historisch is er veel aandacht voor Moerenburg en het aangrenzend gebied. Vaak wordt die aandacht vastgelegd in rapporten en plannen, en soms leidt dat tot ontwikkelingen en geldstromen die het gebied zichtbaar beïnvloeden en veranderen. Een enkele keer blijft het bij plannen, maar ook dan geven die een interessante blik op inzichten die er eens waren. Op deze pagina is een aantal van die plannen verzameld.

 

2017

Deltaplan voor het landschap
Het Groene Woud rondde het Deltaplan-project in december 2016 af. Deze
brochure toont de resultaten die zijn bereikt dankzij de wil en het enthousiasme van rijk, regio en Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven.

Vorstelijk Landschap
Voortgang.

2015

Ontwerp Omgevingsvisie Tilburg 2040
De belangrijkste ambities en strategieën voor de ontwikkeling van Tilburg. Maart 2015.

2014

Handreiking ecologisch beheer
Kapstok voor de uitwerking van de Nota Groen en de Nota Biodiversiteit. Januari 2014.

Wijzigingsplan Buitengebied De Voorste Stroom
2e wijziging (Waterpark Moerenburg). Toelichting, regels en bijlagen. Maart 2014.

Bestemmingsplan Buitengebied De Voorste Stroom.Tweede herziening
(Streepstraat). Juni 2014.

Bestemmingsplan Buitengebied De Voorste Stroom
Toelichting en bijlagen. 2008.

Vorstelijk Landschap
Uitgave van de samenwerkende partners in het kader van ‘Landschap van Allure’. Persbericht gemeente Tilburg. Januari 2014.

Vitaal Leisure Landschap
De tweede voortgangsrapportage van het netwerk Vitaal Leisure Landschap (Netwerk-VLL). Ze beschrijft de vele activiteiten tot en met 2014 en levert de bouwstenen voor de jaarlijkse valuatie en voor het toekomstperspectief

Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen 2014

2013

Het verhaal van de N65
Van een infrastructureel probleem naar een bredere gebiedsopgave. Provincie Noord-Brabant, 2013.

2012

Uitvoeringsprogramma_Groen_en_Biodiversiteit 2012-2015
Gemeente Tilburg, mei 2012.

2010

Bestemmingsplan De Voorste Stroom
Online informatie via Planviewer.

Projectplan Voorste Stroom
Projectplan Voorste Stroom. Deelgebied Moerenburg. Definitief ontwerp inrichtingsplan Voorste Stroom; deelgebied Moerenburg
d.d. 7 mei 2010. Waterschap de Dommel.

Objet Trouve
Herinrichtingsplan voor het rwzi-terrein moerenburg door MTD landschapsarchitecten en Land & Co. In opdracht van Waterschap De Dommel en Gemeente Tilburg. Derde ongewijzigde druk. Speciale beperkte editie 4 februari 2010. MTD landschapsarchitecten en Land & Co.

Het plan vormt een raamwerk voor die nieuwe bestemmingen. De eerste concrete ontwikkeling is de realisatie van de herbeleving van Huize Moerenburg met tuin, boomgaard en wandelpaden. Momenteel wordt er gesproken met mogelijk nieuwe gebruikers voor de bestaande panden op het terrein.

Nota Groen
Herziening van de voorgaande groenstructuurplannen. April 2010.

Nota Biodiversiteit voor iedereen
De strategie en visie die de gemeente gaat implementeren in haar beleid. Juli 2010.

 Deltapla voor het Landschap
Het Deltaplan voor het Landschap is door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ontwikkeld. Het ministerie van EL&I heeft vier voorbeeldgebieden gekozen. Nationaal Landschap Het Groene Woud is een van die voorbeeldgebieden, waarbij Moerenburg-Heukelom het pilotgebied is. Zie ook de aardige animatie van Marian Hulshof uit  2013.

2008

Tilburg BoomT
Nota voor het instandhouden van een gezond en gevarieerd bomenbestand. Januari 2008.