Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Monumentale bomen

De gemeente Tilburg heeft een Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen (GLMB) waarop alle particuliere en gemeentelijke monumentale bomen staan. Voor de bomen die op deze lijst staan, wordt geen vergunning verleend om ze te kappen. Deze bomen krijgen de hoogste prioriteit bij het beheer en het onderhoud en worden in de bestemmingsplannen opgenomen. Eigenaren van monumentale bomen kunnen via de bijdrageregeling waardevolle en monumentale bomen Tilburg een tegemoetkoming krijgen in de kosten van duurzaam onderhoud van hun boom/bomen.

Wanneer is een boom monumentaal?

Er zijn criteria waarmee bepaald wordt of een boom een monumentale status heeft. Een monumentale boom moet aan het criterium Kwaliteit voldoen en aan minimaal één van de overige criteria.

Criterium

Omschrijving

Kwaliteit

De boom verkeert niet in een onomkeerbaar slechte staat (vitaliteit, gesteldheid, groeiverwachting, fysieke standplaats) en kan hierdoor nog minstens 10 jaar probleemloos meegaan

Leeftijd

De boom is ouder dan 80 jaar.

Omtrek

De boom heeft een omtrek van minimaal 250 cm, gemeten op 130 centimeter hoogte.

Cultuurhistorie

De bomen hebben een cultuurhistorische waarde, bijvoorbeeld als het herdenkingsbomen zijn.

Natuurwetenschappelijk

De boom heeft duidelijke natuurwetenschappelijke waarde, omdat er bijvoorbeeld zeldzame dieren wonen of zeldzame planten groeien.

Vorm, soort, omvang en/of bijzondere standplaats

De boom heeft een bijzondere vorm, zeldzame omvang, is een zeldzaam soort of heeft een bijzondere standplaats

In onderstaande afbeelding staan de als monumentaal aangemerkte   bomen in Moerenburg.Het zijn er niet veel:

- een inlandse eik (Quercus robur) met boomnummer 01.55.330.0339 aan de Broekstraat;
- een zevental niet nader gespecificeerde bomen in het veld tussen de Broekstraat en de Korvelse Waterloop (boomnummers 01.55.330.0340 tot en met 01.55.330.0346);
- een canadese populier (Populus euramericana 'Robusta) boomnummer 01.55.340.0585 aan de Koebrugseweg;
- een niet nader gespecificeerde boom bij de brug in de Koebrugse weg, boomnummer 01.55.340.0578.

Al deze bomen zijn gemeentelijk en in beheer bij de gemeente.

Bovenstaande tekst en gegevens zijn ontleend aan de editie 2014 van de website Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen, die vergezeld gaat van een Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen 2014.