Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

IM Tejo Kromhout

Tejo Kromhout (1948-2016)

Op 2 april jl. is Tejo Kromhout overleden. Vanaf 1972 zwaaide hij de scepter in café Zomerlust.  Een jaar later organiseerde hij met een aantal bewoners van de Armhoefse Akkers een ploeg om de wilgen in Moerenburg te knotten.  Deze groep ging aan de slag met een geleende kettingzaag, die Tejo als enige mocht hanteren.   Dit initiatief van Tejo heeft geleid tot het ontstaan van  de ‘knotploeg Moerenburg’,  die nu nog altijd bestaat en elk jaar de wilgen in Moerenburg onder handen neemt.  De samenstelling is in de loop der jaren uiteraard gewisseld, en er is inmiddels eigen materieel, waaronder een motorzaag, maar nog steeds worden elk jaar wilgen in Moerenburg door vrijwilligers geknot. Aanvankelijk bedroeg het aantal knotwilgen circa 155, thans heeft de knotploeg Moerenburg  ongeveer 400 bomen onder haar hoede.

Toen in 1989 als antwoord op de plannen voor de Noord-Oost tangent de Vereniging Behoud Moerenburg werd opgericht,  was Tejo  daarvan de eerste voorzitter. Café Zomerlust was de vaste vergaderplaats en thuisbasis voor de Vereniging. Onder zijn leiding is er tot in de Raad van State geprocedeerd met de gemeente Tilburg. Weliswaar is de tangent  er gekomen, maar Moerenburg kreeg natuurcompensatie.

Toen Tejo in 2010 café  Zomerlust van de hand deed, trad hij ook terug als voorzitter. Maar Moerenburg ging hem aan het hart: na zijn verhuizing werd hij nog veelvuldig gesignaleerd in het  gebied.

Alle betrokkenen bij Moerenburg zijn Tejo veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor en in het gebied verricht heeft.

Namens de Vereniging Behoud Moerenburg,

Will van Sprang voorzitter