Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

5 Natuurontwikkeling en aansluiting op het Natuurleerpad

In dit deel van Moerenburg zijn in 2003 de voormalige weilanden aangekocht ten behoeve van natuurontwikkeling. De graslanden verruigen en de beken krijgen hun natuurlijke oever terug. Er is "nieuwe natuur" aangelegd, met bloemrijk grasland, knotwilgen, hoogteverschillen en poelen. waardoor allerlei verdwenen inheemse planten- en diersoorten weer kansen krijgen en de biodiversiteit van het gebied toeneemt. Wie meer te weten wil komen over de natuur en natuurontwikkeling in Moerenburg kan hier besluiten tot een extra 'ommetje' langs het mede door de Werkgroep Moerenburg ontwikkelde Natuurleerpad (zie elders op deze site). Lees meer over de herinrichting van het gebied bij het Projectplan Voorste Stroom, gedeelte Moerenburg.


We vervolgen onze weg via het fietspad, dat ons naar de andere kant van de en is in samenwerking met de werkgroep Moerenburg tot stand gekomen. snelweg leidt. Hier nemen we het zandpad richting Oisterwijk .