Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Werkgroep Behoud Moerenburg

 Vergadering 24 november 2014

Aanwezig: Hans Verhavert, Paul Roborgh, Jos Parren, Kees van der Staak en Will van Sprang.

 1 Opening

Er is contact geweest met Ralph Akkermans over het onderhoud van het perceel van de gemeente Tilburg in Heukelom dat in gebruik is bij Schellekens. Er wordt al geruime gezocht naar een vergoeding voor het onderhoud, ten behoeve van de Werkgroep.

 2 Verslag  15 september 2014

Punt 3. Website moerenburg.info: De kosten zijn tot nader order gedekt via Marc van Akkeren.
Punt 6. Knotseizoen 2014/2015: Het vrijmaken van het parcours nabij Galgenven wordt 22 november as geëffectueerd, op de eerste knotdag van het seizoen. Er is geen hulp nodig.
Punt 15. In de rondvraag wordt melding gemaakt van een nog te corrigeren paal van het Natuurleerpad. Op 29 november 14 zullen Jos en Paul het alsnog doen.

 3 Vorstelijk Landschap Moerenburg/Koninghoeve

Op dinsdag 25 november 2014 is er een bijeenkomst met direct betrokkenen, waaronder de grondeigenaren.

 4 Inrichting Meierijbaan

Er is nog steeds geen dekking voor het tweejaarlijks onderhoud van de zes proefvakken  met het ingezaaide veldmengsel. Hans neemt contact op met Karel Voets wat het onderhoud precies inhoudt en wanneer het dient te gebeuren.
Will en Paul bieden aan met de bosmaaier van de volkstuin indien noodzakelijk tweemaal per jaar deze 6 proefvakken te maaien. Er wordt opgemerkt dat brandnetel vanuit de middenberm het plantvak inkruipt.

 5 Knotseizoen 2014/2015

Er zijn veel vrijwilligers. Afgelopen zaterdag waren het er 22, wat de gezelligheid niet ten goede komt en waardoor het werk te vlug klaar is. Will zal de komende keer met drie mensen het gebied ingaan om de niet nader genoemde jonge bomen te verzorgen / te 'stieken'. Als de Werkgroep t.z.t. bij Buitenom aan de slag gaat kan ook de poel bij Harrie van Gorkum handmatig ontdaan worden van opslag, hoewel dit eigenlijk niet zo effectief is en machinaal zou moeten gebeuren.

 6 Nationale Natuurwerkdag 1 november 2014

De dag was een groot succes. Het weer was uitzonderlijk goed en gezien de grote opkomst werd het gebied uitgebreid; zo is ook het stuk in Koningshoeve tot aan Vidar (aan de overzijde van het kanaal) geruimd.

 7 Gesprek Brouwers Groen in de Moer

Paul en Jos waren namens de Werkgroep op 23 september 2014 aanwezig en doen verslag. De sloot achter het perceel van Noud Horsten dient hoog nodig schoongemaakt te worden, maar het is onduidelijk wie dat moet doen. Het volgende gesprek is op 25 november 2014 in de Moer, maar er is voor die avond niemand van de werkgroep beschikbaar.

 8 Natuurspeelplek aan de Hoevensekanaaldijk

Wegens vertrek van Ton Berkelmans is Johan van Have namens de wijkraad toegevoegd. De afdeling RUV moet nog de randvoorwaarden formuleren en daarna komt er een oproep in de Buurtkrant voor een beheergroep.

 9 Gesprek d.d. 5 november 2014 in Buitenom 

Het verslag van het gesprek wordt akkoord bevonden. Naar aanleiding van de bijeenkomst van 23 oktober 2013 is nogmaals opgemerkt dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de vergoeding vanuit de gemeente Tilburg voor het knotten van de meer dan 400 wilgen in het gebied. Als de gemeente van mening is dat Brouwers de Werkgroep een vergoeding moet geven, dat moet de afdeling RUV dat duidelijk maken.
Er is dringend een kleiner motorkettingzaag nodig. Paul gaat Marc van Akkeren vriendelijk mailen.
De verkeerstelling en snelheidsmeting in Moerenburg  is gaande. Paul vraagt Marc wanneer de uitslag besproken gaat worden.
Wat betreft het bermbeheer is er nu duidelijk de steun van de politiek voor de wens met betrekking tot het ecologisch bermbeheer buiten de natuurzone. Begin 2015 wordt er verder gepraat met de betrokkenen. De wethouder heeft een motie daarover overgenomen.

10 Financiën

De Werkgroep wacht nog steeds op geld van de gemeente Tilburg, i.v.m. de voorgeschoten bedragen van de aanleg Meierijbaan. Jos heeft een 'brand'mail gezonden naar Marc.

 11 Rondvraag

Paul: We hebben van Jeffrey Raaijmakers informatie gekregen over een subsidie mogelijkheid voor een project van € 5.000. Er zijn echter voorlopig geen projecten die we in kunnen dienen.
Will: In het weekend 12 en 13 september 2015 wordt er door de KNNV weer uitgebreid geïnventariseerd wat betreft de Flora en Fauna. Will is lid van de KNNV en is bij het project nauw betrokken.
Will: Als Were Di voetbal vertrekt richting Longa zijn er diverse mogelijkheden voor het leegkomende Were Di terrein en het gebouw.

 12 Volgende vergadering

9 februari 2015.