Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Waterberging Blauwe ader

                               

In het voorjaar is er een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de waterberging die gemaakt wordt aan de Kommerstraat/Hoevense Kanaaldijk. Een waterberging die -zoals wij al eerder schreven- het regenwater vanuit de stad op gaat vangen van de zogenaamde Blauwe Ader.

Het werk heeft lang stil gelegen, zodat iedereen zich afvroeg: “Wat gaan ze nu doen?”.  Half augustus na de bouwvak is men weer begonnen. Eerst ‘zijn de bulten afgegraven, vervolgens zijn de wilde struiken en bomen weggehaald. Toen is er over een deel van de grond worteldoek of iets dergelijks uitgerold en daarop is puin gereden en aangewalst.  “Een parkeerplaats wordt aangelegd?” Nee, dit is de noodzakelijke voorbereiding geweest om ervoor te zorgen dat zware machines het drassige terrein op kunnen rijden. Er is een grote heistelling geplaatst en toen vrachtwagens met damwanden. In een paar dagen tijd zijn er vele damwandprofielen de grond in getrild. Er is een soort put gemaakt van waaruit de verbinding onder het kanaal met de blauwe ader vanuit de stad gemaakt gaat worden. Als deze verbinding er is zal het puin weer worden opgeruimd en kan de waterberging worden aangelegd, zodat er bij grote hoosbuien voldoende capaciteit is om het water op te vangen. Maar - misschien nog wel belangrijker - is dat het ‘kostbare regenwater niet in het riool verdwijnt, maar zo snel mogelijk wordt teruggebracht in de natuur. De gemeente hoopt het uiteindelijke waterpark volgend jaar juli klaar te hebben.

Artikel door Corin Sweegers uit de Buurtkrant Armhoefse Akkers van september 2015.

Klik hier voor de historie.