Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Vooroverleg WBM gemeente 2015

Verslag van het gesprek van de Werkgroep Behoud Moerenburg met de gemeente Tilburg (Fred Janssen, beheerder en adviseur in de openbare ruimte en Anique Oude Egbrink - Vierhout, tijdelijk medewerker voor de aanbesteding van het beheer van het groen) in Stadskantoor 6 op dinsdag 8 september 2015, 14.30 - 16.00 uur.

Doel van het gesprek is kennismaking en samenvatting hoe het de afgelopen jaren is gegaan en hoe het in de toekomst zal gaan. De heer Janssen zegt dat de gemeente zeer tevreden over de samenwerking met de Werkgroep de afgelopen jaren en de inbreng van de werkgroep als participant in het beheer van het openbaar groen wil behouden.

Het gebied Moerenburg waar hier sprake van is wordt globaal begrensd door  het Wilhelminakanaal, door  de gemeentegrens met Oisterwijk, aangevuld met het perceel aan de Laag Heukelomseweg in eigendom van de gemeente Tilburg en in gebruik door de heer A.W.M. Schellekens, en door de spoordijk Tilburg-Boxtel.

De huidige overeenkomst Uitvoering proef beheer gedeeltelijke Meierijbaan d.d. 15 mei 2014 met de werkgroep loopt per 1 januari 2016 af. Vanaf die datum gaat er een nieuw regime gelden voor het beheer van al het groen van de gemeente Tilburg, dus ook voor Moerenburg. Moerenburg staat hierbij model voor het gehele gebied.

De overeenkomst voor de Meierijbaan vervalt per die datum. De overige overeenkomsten blijven behouden maar worden geëvalueerd en indien nodig in overleg met de betrokken partij aangepast.

Kern van het nieuwe model is dat het gehele beheerproces verloopt via de aannemer van het beheer. Op dit moment loop een aanbestedingsproces waaraan drie bedrijven meedoen. Op vrijdag 16 oktober 2015 zal definitief bekend worden wie het beheer van Moerenburg gaat doen. De werkgroep werkt op dit moment hoofdzakelijk samen met Brouwers Groenaannemers.

Het procesmodel is weergegeven in de bijlage bij dit verslag. De Werkgroep Behoud Moerenburg geldt daarin als externe partij. Alle contacten, afspraken en overeenkomsten verlopen via de aannemer. De gemeente legt in de overeenkomst met de aannemer onder meer vast hoe die het beheer zal voeren en aan welke eisen dat moet voldoen. In het geval van Moerenburg zal de samenwerking met de werkgroep opgenomen worden. De overeenkomst met de aannemer is openbaar, met uitzondering van zaken die specifieke de bedrijfsvoering van de aannemer kunnen betreffen.

Concreet betekent dit voor de werkgroep dat bijvoorbeeld het stobbenproject onder de nieuwe overeenkomst gaat vallen en afgestemd moet worden met de aannemer. Ook bestaande overeenkomsten zoals die met A.W.M. Schellekens worden onderdeel van de nieuwe overeenkomst.

In geval van conflicten tussen participant en aannemer kan de werkgroep zich richten tot de desbetreffende directievoerder van de gemeente.

De vertaling van het beleid van de gemeente naar de uitvoering geschiedt in het Plan van aanpak van de aannemer. De werkgroep gaat als participant hierover in gesprek met de aannemer zodra deze bekend is.

 

Bijlage Procesbeschrijving samenwerking