Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Wandelroute objecten

De duurzaamheidsobjecten worden hieronder weergegeven en een klik erop geeft de beschrijving ervan weer. 

DUURZAAMHEIDSOBJECTEN

 

De wandelroute start bij de brug over het Wilhelminakanaal in de Oisterwijksebaan. We lopen in zuidelijke richting en komen al snel aan bij de voormalige waterzuivering. Hier lopen we tussen  de rietkragen door tot we aankomen bij de reconstructie van het voormalige Huize Moerenburg.

 

 

 

 

 

   1 Waterzuivering / Helofytenfilter / Pompstations
  2 Reconstructie Huize Moerenburg
  3 Korvelse waterloop
  4 Samenloop Leye en Korvelse waterloop Beek gaat verder als Voorste stroom
  5 Natuurontwikkeling op voormalige weilanden en aansluiting op Natuurleerpad
  6 Opwekking zonne-energie
  7 Voormalige vuilstort
  8 Aansluiting op wandelingen rond het Galgeven
  9 Aansluiting op wandelingen rond de Pierenberg
10 Helleputten en aansluiting op Heukelommetje
11 Reconstructie landschapselementen
12 Sluis Voorste Stroom
13 Locatie voormalig kasteel Durendaal
14 Historisch pelgrimspad naar Den Bosch
15 De Zwarte Rijt
16 Bolle akker