Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

16 Bolle akker

In vroeger tijden hadden de boeren nog niet de beschkking over kunstmest. De akkers werden toen bemest met de mest van schapen, die in de winter werd verzameld in de stallen en werd vermengd met heideplaggen. In het voorjaar werd deze mest vervolgens op het land gebracht, waardoor de akkers elk jaar een beetje hoger kwamen te liggen, millimeter voor millimeter. Ook werden akkers zoveel mogelijk perceelinwaarts geploegd om de afwatering te verbeteren. Na honderden jaren mest opbrengen en ploegen leidde dit tot bolvormige akkers. De moderne landbouwtechnieken en de introductie van kunstmest hebben ertoe geleid, dat de bolle akers steeds meer uit het landschap zijn verdwenen. Op enkele plaatsen in Moerenburg zijn deze akkers echter nog steeds goed waarneembaar.