Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Nationale Natuurwerkdag 2014

Dertiende Nationale Natuurwerkdag in Moerenburg een succes

 Op 1 november 2014 werd in Moerenburg te Tilburg in het kader van de Nationale Natuurwerkdag zwerfvuil en illegaal gestort afval geruimd. Dankzij de hulpvaardige handen van 55 vrijwilligers uit de wijk Armhoefse Akkers en daar buiten kunnen we spreken van een zeer geslaagde actie. De grote opkomst was mede te danken aan de deelname van nieuwe bewoners van De Werf. 
Ruim 150 vuilniszakken en stapels los vuil werden verzameld. Als bijzondere vondst de 1000 liter grote plastic tank waarin resten van de inhoud van een toilet. Door het grote aantal vrijwilligers werd tot aan het Bakscheven en de roeivereniging Vidar geruimd.

Ook dit jaar werd gestart bij de Waterzuivering Moerenburg, waar voor koffie en thee door de mensen Raakveld werd gezorgd. Johan Reijders verleende zoals gewoonlijk in zijn woning gastvrijheid. Bij aanvang van de werkzaamheden werd een toelichting gegeven op de te verrichten werkzaamheden door Ingrid Maas. Voor de lunch waren de vrijwilligers te gast bij Manege Hooijen waar Wolfs catering uit Berkel Enschot voor twee heerlijke vegetarische soepen had gezorgd. De Buurtraad Armhoefse Akkers gaf financiële ondersteuning voor de koffie, thee en de soep. Als blijk van waardering kwam de Wethouder Mario Jacobs (o.a.: groen, natuur en landschap) de deelnemers trakteren op appelflappen en worstenbrood.

Dit jaar werden de vrijwilligers bijgestaan door de beroepskrachten Erwin Lejeune en Peter van Loon van Diamant. Het BAT had weer voor een grote container gezorgd waar het vuil kon worden verzameld. De knijpers en handschoenen zijn door de gemeente Tilburg aan de werkgroep geschonken. De vuilniszakken werden te beschikking gesteld door Brouwers Groenaannemers uit de Moer.

Er is geruimd van 9.00 tot 12.30 uur. Om 13.00 uur werd de ruimdag succesvol afgerond met een gezamenlijke lunch waarna iedereen voldaan huiswaarts is gekeerd.  Het zeer fraaie weer droeg er toe bij dat we kunnen spreken van een plezierige werkdag in onze mooie achtertuin Moerenburg.