Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Helofytenpark

Een helofytenfilter is een zuiveringsmoeras. Dit watersysteem, dat deels uit water en deels uit riet bestaat, wordt ingericht op het perceel van Waterschap De Dommel ten zuiden van de Kommerstraat. Het systeem is nodig om het regenwater uit de stad Tilburg tijdelijk op te slaan en dan af te voeren naar de rioolwaterzuivering Tilburg óf, als de waterkwaliteit voldoende is, af te voeren via de Korvelse waterloop. In het midden van het nieuwe watersysteem wordt een rust- en uitzichtplek aangelegd; een waterpaviljoen.

Lees meer over het helofytenfilter.