Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Een roerige avond

Een roerige avond

Op maandag 25 september 2017 werd in het Duvelhok een voorlichtings- annex inspraakavond gehouden over de plannen met het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering in Moerenburg. De avond was georganiseerd door de Buurtraad Armhoefse Akkers. De voorgeschiedenis is te vinden op de website van die Buurtraad: armhoefseakkers.nl.

Inleiders waren de heren Marc van Akkeren van de gemeente Tilburg, Martin Bouwman van waterschap de Dommel en de initiatiefnemer Paul de Kanter. Het publiek bestond uit betrokkenen en liefhebbers van het gebied, bewoners uit Moerenburg en omgeving en ook de politiek was vertegenwoordigd.

Zoals te verwachten was het publiek tamelijk kritisch over de plannen van Paul de Kanter, met name wat betreft de geluidsoverlast in de nachtelijke uren, verkeersdruk, en de passendheid van de activiteit in het landschap. Er waren ook lovende woorden voor de initiatiefnemer, zijn durf, en voor het feit dat hij eindelijk  als enige met iets kwam waar het waterschap wel oren naar had. Hij stelde de mensen enigszins gerust wat betreft de mogelijke overlast in de nacht. Het zou niet later dan middernacht worden in het weekend.

Het zwaarst te verduren kreeg de heer Bouwman het. Er werd flink gemord dat het waterschap een afspraak had met de heer de Kanter waardoor elke initiatief of idee eerst langs hem moest. Ook was het voor iedereen onbevredigend dat het waterschap weigerde te zeggen wat de nadere voorwaarden waren voor de exploitatie waardoor ook de heer de Kanter nog geen businessplan had kunnen opstellen.

Algemeen werd dan ook  het gebrek aan regie van de kant van het waterschap gelaakt en kreeg de heer Bouwman de opdracht mee nog eens goed over de kaders na te denken.

De Buurtraad zal iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De avond werd overigens op voortreffelijke en neutrale wijze geleid door de heer Frank Claus.