Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Sportcomplex Tilburg Oost

Op maandag 20 april 2015 vergaderde de Tilburgse raadscommissie Leefbaarheid onder meer over de herontwikkeling en uitbreiding van het huidige voetbalcomplex bij Longa aan de Spoordijk. Daarnaast speelt een verkenning van Were Di en Longa, de twee verenigingen die velden hebben in Moerenburg, van een mogelijke fusie. Het voorstel aan de commissie is hier te lezen. In de commissie is tevens het voorstel 150410SOC150409 "Raadsvoorstel toekomst amateurvoetbal en situatie Longa" besproken. Een meerderheid van de commissie is voorstander van de plannen zoals voorgesteld.

De commissie heeft op 20 april niet gesproken over wat te doen met het terrein en de gebouwen van Were Di, in relatie tot de ontwikkelingen bij het Rooie Bietje. Dat inhoudelijke deel komt later aan de orde. Wel zegde de wethouder toe dat de buurtraad Armhoefse Akkers en de werkgroep Moerenburg worden betrokken bij de planvorming met betrekking tot het sportterrein aan de Spoordijk en het landschapspark Moerenburg.

Lees de intentieverklaring van Were Di van 26 mei 2015.

In de plannen van de gemeente wordt het Longaterrein behoorlijk uitgebreid en komen er 7 volwaardige speelvelden te liggen. Het huidige hoofdgrasveld wordt bewerkt tot een hybridaveld, een combinatie van gras met kunststof. Daarachter komt een kunstgrasveld en een natuurgrasveld. De karakteristieke tribune blijft vooralsnog gehandhaafd. Op het naastliggende terrein, waar nu nog de kleine pony’s grazen komen 2 kunstgrasvelden en daarachter 2 natuurgrasvelden, waardoor er geen plaats meer is voor Het Sint Joris Gilde en het oefenterrein van de hondenclub ‘Geduld overwint’.

Overzichtstekening