Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg

Het Waterschap de Dommel, de Gemeente Tilburg en vele andere partijen werken samen om middels ecologisch beheer en eenmalige herinrichtingsmaatregelen bee-o-topen te ontwikkelen in het projectgebied: landschapspark Moerenburg en de Piushaven. Een bee-o-toop is ‘een leefgebied met een zo hoog mogelijke diversiteit aan inheemse dracht- en waardplanten en een goed voedselaanbod voor bijen en andere (bestuivende) insecten’. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe invulling voor de voormalige RWZI Moerenburg, welke sinds 2005 uit gebruik is genomen als rioolwaterzuivering.

De hier weergegeven rapporten vormen de eindrapportage van een afstudeeropdracht van de opleiding Toegepast Biologie van de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch, juni 2015. De auteurs zijn S. Bakkers en M.S. Bloemberg. Opdrachtgever was het Waterschap De Dommel.

Lees hier de rapporten en adviezen.

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg

ECOLOGISCH BEHEERADVIES
Ter bevordering van bijen en andere bestuivers. Toegepast op bermen en oevers van ‘bee-o-topen’ in Moerenburg en e Piushaven (Tilburg)
SAMENVATTING

 ECOLOGISCH INRICHTINGSADVIES
Ter bevordering van bijen en andere bestuivers. Toegepast op ‘bee-o-topen’ in Moerenburg en de Piushaven (Tilburg)
SAMENVATTING

MONITORINGSPLAN
Resultaten 2015 & protocollen voor bestuivers & dracht- en waardplanten. Toegepast op ‘bee-o-topen’ in Moerenburg en de Piushaven (Tilburg)
SAMENVATTING