Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

3 Korvelse Waterloop

De Korvelse waterloop is van oorsprong een van de blauwsloten, die zijn aangelegd voor de afvoer van afvalwater van de Tilburgse textielindustrie. Deze blauwsloot voerde het afvalwater van de fabrieken rond het Korvelplein (vandaar de naam Korvelse waterloop) en de wijk Koningwei (gebied rond het huidige Koningsplein) om het ongezuiverd te lozen op Leye. Door het ongezuiverde afvalwater dat ze vervoerden, waren de blauwsloten berucht vanwege de stank die ze verspreiden. De lozingen van de Korvelse Waterloop leidden zelfs tot klachten vanuit Oisterwijk. Dit leidde tot een jarenlange juridische strijd tussen de gemeenten Oisterwijk en Tilburg, die uiteindelijk door de gemeente Oisterwijk in haar voordeel werd beslecht. Tilburg werd vanaf 1915 verplicht tot het betalen van een schadevergoeding. Later is de gemeente Tilburg overgaan tot de bouw van de waterzuivering.