Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Huiszwaluwen

Nieuwe onderkomens voor de huiszwaluw in Moerenburg

 Wat zijn zwaluwen toch fantastische vogels! Het is geweldig om te zien hoe zij door de lucht zwieren, en onder dakgoten en in schuren hun nestjes van modder in elkaar metselen. In april komen de zwaluwen weer van hun winterverblijf in verre en warme landen terug naar onze streken. We kennen de gierzwaluw, de boerenzwaluw en de oeverzwaluw. Minder bekend is misschien de huiszwaluw. Met deze prachtige vogel gaat het niet zo goed, het aantal broedparen is in de laatste decennia fors afgenomen. Daarom heeft Vogelbescherming Nederland 2018 uitgeroepen tot het jaar van de huiszwaluw.

Vogelliefhebbers in de wijk Armhoefse Akkers hebben dit initiatief van Vogelbescherming omarmd. Samen met de Vereniging Behoud Moerenburg hebben zij als werkgroep besloten aan de slag te gaan om in Landschapspark Moerenbrug plekken te maken waar de huiszwaluw zich verder kan vestigen. Want Moerenburg is een prima gebied voor huiszwaluwen: een open gebied met water en planten en veel insecten waarvan ze leven, en natuurlijk overal modder waarmee ze hun nest metselen. Er worden al wel huiszwaluwen in Moerenburg gezien maar ze broeden er nog niet. 

Er is een begin gemaakt met de uitvoering om ook de huiszwaluw als broedvogel aan te trekken. In overleg met de gemeente en het waterschap heeft de werkgroep twee voorzieningen voor de huiszwaluw aangebracht.  Op de waterinlaat aan de Hoevense Kanaaldijk zijn witte planken gemonteerd, met daarop kunstmatige nestkommen voor de huiszwaluw. Ook  aan een huisje achter het hek van de voormalige rioolwaterzuivering heeft de werkgroep zulke planken aangebracht.

 

 Het pomphuisje op het terrein Lange zijde van de waterinlaat  Korte zijde van de waterinlaat

 

De verwachting is dat de huiszwaluwen die al rondvliegen in Moerenburg daar hun nest zullen bouwen en voor nakomelingen gaan zorgen.

De werkgroep wil weten hoe het de huiszwaluw vergaat, en gaat daarom elke week tellen hoeveel er zijn, via een vast rondje door Moerenburg.

Iedereen kan meedoen! U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ben Akkermans, 013 5362107, bij hem kunt ook terecht voor meer informatie over dit mooie project.

 

 

Kijk ook op Jaarvandehuiszwaluw.nl.