Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Werkgroep Behoud Moerenburg

De Werkgroep Behoud Moerenburg is opgericht op 3 november 1989 en heeft tot doel het gebied Moerenburg in zijn huidige vorm en gebruik van kleinschalig agrarisch landschap met natuur en landschappelijke waarde te handhaven en/of te verbeteren. De Werkgroep tracht dit doel te bereiken door:

  • het volgen van en kritisch reageren op mogelijke ruimtelijk en ecologische ontwikkelingen in het gebied
  • het organiseren van activiteiten welke op het doel gericht zijn
  • het ondernemen van juridische procedures ter handhaving van de huidige vorm en gebruik van het gebied
  • het meedenken over ontwikkeling en stimuleren van meer landschappelijk groen in het gebied.

Om de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied op de voet te volgen, heeft de Werkgroep regelmatig overleg met de gemeente Tilburg. De Werkgroep staat in nauw overleg met de Buurtraad Armhoefse Akkers en publiceert regelmatig in de Buurtkrant Armhoefse Akkers en op deze website. De Vereniging Behoud Moerenburg is aangesloten bij de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en ontvangt van daaruit o.a. juridische bijstand.

Er is ook een jaarlijks Gebiedsoverleg tussen de gemeentelijke wijkregisseur en de omgevingsmanager, bewoners, de Werkgroep Behoud Moerenburg en de buurtraad Armhoefse Akkers.

 Er zijn drie projectgroepen: 

  • De knotgroep.
  • De nestkastengroep t.w. uilenkasten en de toekomstige huiszwaluwentil.
  • De jaarlijkse zwerfvuilruiming.

De diverse verslagen staan op deze website.