Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

13 april 2015

Werkgroep Behoud Moerenburg

Vergadering 13 april 2015
Aanwezig: Paul  Roborgh, Michiel Dupuis, Jos Parren, Hans Verhavert, Ralph Akkermans, Will van Sprang en Kees van der Staak.

1 Opening en binnengekomen post
Van de gemeente Tilburg zijn twee brieven binnengekomen: een uitnodiging voor een vrijwilligersfeest (in de Koepelhal en de Wagenmakerij in de Spoorzone) en een uitnodiging voor een bijeenkomst over de door de gemeente Tilburg gesloten vrijwilligersverzekering.

2 Verslag  9 februari 2015
Ten aanzien van punt 3, Meierijbaan, wordt gesteld dat brandnetels vooral voor vlinders belangrijk zijn. Het verslag wordt goedgekeurd.

3 Meierijbaan
Het schoonhouden van de proefvakken verloopt naar wens. Via het project Bee-o-topen Piushaven-Moerenburg worden gratis stobben geleverd door Weijtmans Boomrooierij te Udenhout.

4 Knotseizoen 2014/2015
De groep vrijwilligers is aangevuld met Andre Moerland. Hij is een zeer deskundig met de kettingzaag en heeft al diverse elders afgeschreven spullen mee gebracht.
Paul vindt de zorgvuldigheid waarmee de mensen met de kettingzaag omgaan soms zorgelijk.
Voortaan zal de inleidende toespraak over veiligheid door Paul en door Michiel gehouden worden.
Ralph en Will zijn het gebied ingeweest om te kijken naar de wilgen die katjes krijgen en fraai gaan bloeien. De bloei van deze wilgen is erg belangrijk voor de bijen.
De knotwilgen in Moerenburg krijgen wel katjes maar gaan pas laat bloeien. Ralph heeft de “Oekologische flora" erop nageslagen. Er zijn ongeveer 30 verschillende soorten wilg en die bloeien allemaal na elkaar in de tijd. Er zijn twee groepen; bloeiend vóór en na de bladvorming. De knotwilgen in Moerenburg bloeien na bladvorming. Mannetjes zijn goed voor de stuifmeelbehoefte van bijen, vrouwtjes voor de nectar. Voor de inventarisatie van de knotwilgen zou begin mei een inventarisatie naar het geslacht moeten plaatsvinden.

5  Natuurspeelplek aan de Hoevensekanaaldijk
De plannen worden met name door Marc van Akkeren voortdurend bijgestuurd. Aanvankelijk werd uitgegaan van een begroting van € 1.500 maar die is mede vanwege een bodemonderzoek bijgesteld tot € 12.000. Er dient een voorlopig bodemonderzoek te komen als gevolg van het aangepaste plan, dat is voorgesteld door het adviesbureau.
Paul heeft een aanvullende begroting ingediend om een bijdrage vanuit de provincie te krijgen. Aanvankelijk was het project iets van de buurtraad en de werkgroep, maar het meeste werk wordt nu verricht door de werkgroep.

6 Projectoverleg Bee-o-topen Piushavengebied - Moerenburg
Er zijn inmiddels drie werkgroepen voo de Piushaven, het terrein van de waterzuivering en voor Moerenburg. Volgende week is er weer een overleg op het gemeentehuis. Ralph en Will gaan erheen; studenten van de HAS presenteren hun plan van aanpak.

Het is zorgelijk dat in Moerenburg al twee keer aardappelen geteeld zijn, terwijl dat voorheen nooit het geval was. Vooral voor de volkstuin en voor het terras van Zomerlust is dat niet wenselijk.

7 Financiën
Van het Brabants Landschap € 100 geld voor vrijwilligers verkregen, voorlopig gaat het naar de knotploeg.

8 Perceel Zandstraat (Rens Kolen)
Jos heeft op 14 maart 2015 burgemeester en wethouders een schriftelijk verzoek gedaan om te handhaven, uitgaande van het huidige bestemmingsplan.

9 Verhuizing Were-di voetbal
Voorlopig is Longa uit de financiële problemen.
Zie het bericht bij het Nieuws op de website www.moerenburg.info/nieuws#nieuws57.

10 Doe-plan biodiversiteit Moerenburg d.d. 9 februari 2010
Hans zoekt het op en gaat na wat er inmiddels van gerealiseerd is.

11 Samenwerkingsovereenkomst Moerenburg, Heukelom en Koningshoeve d.d. 17  februari 2014
De separate verslagen zijn reeds toegezonden. De werkgroep heeft destijds ook een overeenkomst met de ANV (Kees Fonken) gesloten. Will gaat naa waar deze is gebleven.

12 Samenwerking met Duurzaamheidsvallei
Werkgroep en Duurzaamheidsvallei hebben dezelfde doelstelling en vele raakvlakken. Wellicht is het zinvol om een keer rond de tafel te gaan zitten onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Will en Ralph gaan bekijken wie dat kan worden.

13 Verkeerstelling en snelheidsmeting
De resultaten van de meting zijn door Paul verspreid. Helaas zijn de voetgangers en fietsers niet in de meting betrokken, terwijl dit wel de afspraak was. Het resultaat valt vooralsnog mee. Will neemt copntact op met de redactie van de buurtkrant Armhoefse Akkers.

14 Rondvraag
Michiel heeft een bord "Verboden toegang" gezien bij het pad De Verbrande rug, op de route van het Natuurleerpad. Will gaat dit onderzoeken.
De volgende vergadering zal plaatsvinden na het gesprek met de Duurzaamheidvallei.