Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

De Knotploeg


 Knotten van wilgen  en het belang ervan                        


De ‘Knotploeg Moerenburg’ bestaat al lang en houdt de ongeveer 400 knotwilgen in het gebied bij. Een knotwilg moet ongeveer om de 3 – 4 jaar geknot worden. Afhankelijk van de grootte van de boom en het aantal vrijwilligers (knotters), kan de ploeg 3 – 10 bomen op een dag doen. Half oktober wordt in het gebied beoordeeld welke bomen in het winterseizoen een knotbeurt nodig hebben en wordt er een knotprogramma gemaakt. Er zijn 7 zaterdagen (om de veertien dagen) beschikbaar; de groep kan werken van half oktober tot half februari, daarna komen de sapstromen weer op gang. Vooraf benadert de coördinator de ca. 30 vrijwilligers met het verzoek aan te geven op welke zaterdagen ze kunnen helpen. Alleen de daartoe bevoegde personen hanteren de motorzagen die worden gebruikt in de boom, de rest wordt met de hand gedaan. De veiligheid van de mensen staat voorop en daarom beginnen de zagers een uur eerder dan de ruimers zodat ze los van elkaar kunnen werken. Dankzij de bijdragen van de beheerder Brouwers Groenaannemers, het Brabants Landschap, particuliere sponsoring en indien nodig van Verrijk je Wijk kan de knotploeg met veilig materiaal werken. De zaagbokken, motorzagen, handschoenen, tangen en handzagen worden elk jaar door een vrijwilliger opgeslagen en onderhouden. Naast het knotten worden ook bossen uitgedund en poelen vrijgemaakt.

Voor een vrijwilliger is het bezig zijn in de natuur, de zorg voor het landschap als daad en het met elkaar iets nuttigs doen belangrijk. Daarnaast geeft het behouden van de oude knotwilgen een enorme voldoening als je zomers ziet hoe mooi de bomen er weer bij staan. Er zijn bomen bij die er al waren voordat kanaal er lag, die dus meer dan 100 jaar oud zijn. Als de bomen niet goed of onvoldoende geknot worden gaan ze scheuren, bijvoorbeeld ten gevolg van een te zware kruin bij jonge bomen. De afgezaagde takken en dikke stammen komen allemaal goed terecht. De stammen dikker dan 20 cm kunnen de vrijwilligers als kachelhout meenemen. De dunnere takken worden op rillen gelegd en dienen als schuil- en broedplaatsen voor het kleine wild en vogels..De laatste jaren worden de twijgen versnipperd en in Moerenburg verspreid, onder andere op de paden in de volkstuin.

Wie interesse heeft voor dit werk kan in de winter op zaterdagen de ploeg opzoeken in Moerenburg. Het moet wel heel slecht weer zijn, wil het niet doorgaan. U kunt ook contact opnemen met Jos Parren via e-mail: knotploeg@gmail.com of tel. 06-46696457.