Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

12 augustus 2019

Werkgroep Behoud Moerenburg

 

Verslag vergadering 12 augustus 2019  bij Jos Parren

Afwezig, Hans van de Berg (met bericht van verhindering)

 1        Opening

In verband met de vacantie van Michiel hebben we de datum verzet en is Hans verhinderd.

 Michiel heeft een bankje voor Paul aan de Oisterwijksebaan gezet, tussen twee oude eiken.

In opdracht van niemand en zonder goedkeuring van iemand. De vergadering steunt het initiatief. Bernadette is zeer enthousiast.

 2        Verslag  8 april 2019

Wordt goedgekeurd.

 3        Financiën 2018

Er is een overschot op het financiële eindverslag van het project Gedicht op brug van Karla Witjens. Conform eerdere afspraken komt dit ten goede van de Werkgroep.

 Er is nog geen vrijwilligersvergoeding van Brouwers Groenaannemers voor het knotten seizoen 2018/2019 binnen, Will heeft al een herinnering gestuurd.

 4        Knotseizoen  2019/2020

Michiel en Andre Moerland gaan de inventarisatie nog doen.

Michiel zal de inlogcode van de emailadres van de Knotgroep nog doorgeven.

Ons is door Harrie van Gorkum gevraagd om een bosje uit te dunnen nabij zijn perceel.

Wordt meegenomen met de planning 2019/2020.

 5        Boomborden

De subsidie van de gemeente is nog niet ontvangen omdat de bankrekening van de Vereniging Behoud Moerenburg op de privénaam van Jos staat. Jos regelt dat verder.

De naam bordjes worden besteld. De officiële onthulling vindt plaats op 2 november 2019 tijdens de jaarlijkse Zwerfvuilruiming een dag voor ons 30 jarig jubileum.

 6        Perceel Zandstraat  13

Jos heeft weer aan de bel getrokken Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen. Wel is de bestemming B&B komen te vervallen.

 7        Rioolgemaal Moerenburg.

De kraakwacht Johan Reijnders is nog steeds bewoner en zal ons zeer waarschijnlijk op 2 november gewoon weer ontvangen.

 8        Moerenburg een geluks-plek

Hufterproof bankje. Een Karin Bruurs bankje zou een optie zijn. Will gaat bij het Waterschap voorzichtig infomeren. De U elementen van Jos zijn niet bruikbaar, niet hufterproof.

Het bordje Geluksplek 2019 zal Michiel bevestiging aan het begin van het Natuurleerpad nabij het Rioolgemaal Moerenburg.

 9        Samenstelling bestuur en verdeling bestuurstaken

Jos gaat Will ondersteunen bij het alert zijn op verleende vergunningen via Overheid.nl, email service berichten over uw buurt.

 10      Hondenuitlaatveldje

Will gaat Eefje verwijzen naar “Geduld overwint”.

 11      Voorste Stroom

Het Waterschap onderhoudt de oevers van de Voorste Stroom zeer goed, dat is immers een van hun kerntaken.

 12      Brouwers Groenaannemers

Will gaat met Ralph 10 september met Bas Dielen in gesprek. We gaan kijken of Hans ook mee kan.

De gestreepte wilbol (een soort gras) overheerst de graslanden in Moerenburg, helaas.

 13      Nationale Natuurwerkdag zaterdag 2 november 2019

Zwerfvuilruiming. Dit jaar staan ook de oevers van de Kikkerpoel op de agenda.

Medio september gaan de projectgroep waar aan de slag.

 14      Rondvraag

Mart Hoppenbrouwers (Directeur Dolmans Land-scaping, Noord Brabant) wil toetreden tot onze Werkgroep. Hij gaat begin september wonen aan de Oisterwijksebaan aan het achterompad van FC Tilburg.

 Er ligt bij de Lange Jan een grote hoop zand. Waarschijnlijk is dat over, na aanleg van het Rode Loop pad langs de A58. Dit pad is tijdelijk en komt te vervallen na voltooiing van de reconstructie van de A58. Dit pad vormt een onderdeel van het Sport lane project dat in Moerenburg is gerealiseerd. Volgens Jos hapert de routing hier en daar.

 Inschrijving KvK zal Jos  digitaliseren en rondsturen.

 Will heeft de statuten gedigitaliseerd en ook die worden rondgestuurd.

 Bezwaarschrift richting Provincie i.v.m. de Helikopter Kermisvluchten. Als er mediation aangeboden wordt zullen wij daar op ingaan.

 15      Volgende vergadering

  28 oktober 2019 bij Ingrid.