Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Werkgroep Behoud Moerenburg

Vergadering 14 september 2014

 

1 Opening

2 Verslag  8 juli  2014
Goedgekeurd. Er zal wederom contact worden opgenomen met Marc van Akkeren om de op 23 oktober 2013 toegezegde verkeerstelling en snelheidsmeting voor 5 november 2014 te laten plaatsvinden.

3 Website
Afgesproken wordt dat bij elke vergadering vastgesteld wordt welke besluiten gepubliceerd worden op de website. De oude website gaat uit de lucht.

4 Vorstelijke landschap Moerenburg/Koningshoeve
Er is om een subsidie van €3.400.000 gevraagd en er is € 3.000.000 verleend. De indieners mogen zelf bepalen waar ze willen bezuinigen. Er wordt begonnen met de aankoop van de Rendierhoeve, daarna wordt getracht de grondaankoop van 18 ha te realiseren en wordt begonnen om de route van de Trappistenbrug naar de abdij geschikt te maken voor fietsers en wandelaars. De landschapsinrichter van de gemeente Tilburg is met de verdere uitwerking bezig.
Er wordt ook aansluiting gezocht bij de plannen om de A58 te verbreden, ten einde het tunneltje te realiseren richting Moerenburg nabij het knooppunt de  Baars, zoals vermeld in het oorspronkelijke plan.

5 Inrichting Meierijbaan
Donderdag 18 september worden de balken gelegd en vrijdag wordt het zand gestort. Er komen 6 plantvakken, om de 16.5 meter. Enkele schoolkinderen komen een stuk inzaaien. Er zou 2 à 3 maal per jaar gemaaid moeten worden op een bepaalde hoogte.
Het budget voor het onderhoud is nog een punt van zorg; de werkgroep gaat kijken of er budget is bij de gemeente. Er is een testperiode afgesproken van 2 jaar wat betreft het onderhoud door de werkgroep.   Het Groene Woud heeft een budget voor kleine projecten.
De ontwerper Openbare ruimte van de gemeente Tilburg heeft 2 september jl. gevraagd mee te denken over de beplantgingskeuze van de groenvakken op de brug zelf (het viaduct) en informeerde naar de bereidheid van de werkgroep om de brug van zwerfvuil te ontdoen en het onkruid te verwijderen. De werkgroep wil wel eenmaal per maand de rommel opruimen, maar niet het onkruid wieden.

6 Knotseizoen 2014/2015
Er is geconstateerd dat we alleen vrouwelijke knotwilgen in onderhoud hebben en bijna geen mannelijke; deze laatste krijgen katjes.
In het verslag van 23 oktober 2013 is toegezegd dat de subsidieaanvraag voor de knotgroep bij RUV ligt. Paul gaat wederom bij de omgevingsmanager te rade.
Er is een verzoek ontvangen om wilgentakken voor de konijnen opvang. De werkgroep zal het knotprogramma sturen aan de desbetreffende persoon.
De menvereniging gevraagd om hulp bij het vrijmaken van het parcours nabij het Galgeven. Er zal nadere informatie worden gevraagd.

7 Natuurwerkdag  op zaterdag 1 november 2014
Op donderdag 25 september komt de projectgroep vuilruimen bij elkaar. Van Verrijk je Wijk is de toezegging voor de subsidie binnen.

8 Gesprek met Brouwers Groen  23 september a.s.
Twee leden gaan erheen. Er is een mail gestuurd omtrent het vrijmaken van de poelen; die groeien dicht als ze niet machinaal vrijgezet worden van bomenopslag. De monitor van het gebied Moerenburg voor de gemeente Tilburg en Brouwers ziet het somber in voor de poelen. De werkgroep heeft het afgelopen knotseizoen de poel op de paardenwei schoongemaakt, maar die groeit nu des te meer dicht.
Er is nog overleg over het perceel Schellekens in Heukelom met de 23 stuks knotwilgen.

9 Natuurspeelplek aan de Hoevense Kanaaldijk
De prioriteiten moeten nog worden vastgesteld.

10 1000 Soortendag in Moerenburg  12 en 13 september 2015
Het waterschap de Dommel heeft zijn medewerking toegezegd om op het terrein van het Rioolgemaal Moerenburg de soorten dag te organiseren. De KNNV is daar erg blij mee.

11 November 1989 oprichting Vereniging Behoud Moerenburg
Er wordt nog bekeken wat er gedaan zal worden, bijvoorbeeld het vastleggen van de geschiedenis. Het overlijden van Nol Knipscheer, een van de belangrijkste mannen van het eerste uur, wordt hierbij betrokken.

12 De Stichting Duurzaamheidsvallei  (Oisterwijk Tilburg)
Op 12 september 2014 om 14.00 uur is  het Wandelpad Huize Moerenburg – Kasteel Durendael geopend.  De werkgroep was vertegenwoordigd met een kraam.

13 Financiën
Geen bijzonderheden.

14 Overleg in Moerenburg op verzoek van Marc van Akkeren (5 november)
Twee leden gaan erheen.

15 Rondvraag
Het Natuurleerpad: een lid gaat met zijn buurman de niet goed gezette paal corrigeren.

16 Volgende vergadering
Maandag 24 november 2014.