Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Biodiversiteit

Resultaat Moerenburg Natuurweekend

Het weekend van 12 en 13 september 2015 brachten leden van de KNNV-afdeling Tilburg,
de landelijke vereniging voor veldbiologie, de soortenrijkdom van Moerenburg in
kaart.
Op zondagmiddag stond de teller op 625 soorten, waaronder paddenstoelen, planten,vogels, insecten, mossen en amfibieën.
Verschillende deskundigen met ieder hun eigen expertise bezochten het gebied en noteerden hun vondsten. Dit leverde
bijzondere soorten op, zoals de nieuwkomers: Straatwolfsmelk en Ribbelbies, uit respectievelijk Noord-Amerika en Zuid- en Midden-Europa en zeldzame soorten met mooie namen als Vals kronkelheidestaartje en Hartgespan. Diverse soorten konden in
het veld niet direct op naam gebracht worden,zoals paddenstoelen en insecten. Dat gaat in de komende weken nog gebeuren,zodat zij toegevoegd kunnen worden aan de lijst.

Ecologisch groenbeheer

In 2012 heeft Brouwers Groenaannemers onderzoek verricht naar de soortenrijkdom in Landschapspark Moerenburg en Heukelom. De verscheidenheid aan levensvormen in het gebied is een graadmeter voor de gezondheid ervan en geeft een prachtig beeld van welke planten en dieren we bij een bezoek kunnen tegenkomen.

In de te beheren gebieden zijn bij elkaar opgeteld maar liefst 234 plantensoorten ontdekt! Onder deze soorten zijn enkele zeldzame planten als Dubbelloof, Grote Pimpernel, Moerashertshooi en Pilvaren aangetroffen.  Ook 17 verschillende dagvlinders, 18 libellen (o.a. de Bruine Korenbout) en 3 amfibieën, waarvan de Groene bastaard kikker het meest voorkomend, zijn geteld.  Naar vogels en zoogdieren  is nog geen onderzoek gedaan. De genoemde aantallen zijn slechts een greep uit het totaal aanwezige aanbod van plant- en diersoorten in het Landschapspark. Lees verder op de site van  Brouwers Groenaannemers.

Een aantal malen per jaar is er overleg plaats om goede voeling met groepen en bewoners/gebruikers van Moerenburg te houden wat betreft het onderhoud. Eind 2014 kon vanuit de monitoring gemeld worden dat het aantal plantensoorten met circa 80 is toegenomen.

 

Platform Biodiversiteit Tilburg

Op 11 december 2010 werd het Platform Biodiversiteit Tilburg opgericht. Het Platform is een gelegenheidscoalitie van circa dertig maatschappelijke organisaties en tien bedrijven die zich in willen zetten voor de lokale biodiversiteit.

Biodiversiteit dreigt te verkleinen als gevolg van menselijk ingrijpen. Het Platform Biodiversiteit Tilburg onderneemt activiteiten om de bevolking hiervan bewust te maken en te betrekken bij het bevorderen van omstandigheden die de biodiversiteit beter doen gedijen. Naast bewustwording wordt de bevolking gestimuleerd om actief deel te nemen en initiatieven te ontplooien. De mogelijkheden om dit te doen zijn zo divers als de natuur zelf. Voorbeelden zijn het plaatsen van nestkasten en insectenhotels. Het vergroenen van voor- en achtertuinen, muren en daken.

Kijk verder op de website van het platform.