Wandelen en varen
Wandelen en varen

Moerenburg lijkt wel gemaakt om in te wandelen. Erin, eromheen, ernaartoe vanuit het centrum: lees hier alles erover.

Natuurleerpad
Natuurleerpad

Bekijk de foto's in het fotoalbum of klik hier voor een beschrijving. Start: hoek Hoevense Kanaaldijk/Kommerstraat.

Natuur Moerenburg
Natuur Moerenburg

Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten graslanden, nieuwe poelen en beplanting.

Zoeken

Natuurwerkdag 2017

Zaterdag 4 november  2017 was het weer Nationale Natuurwerkdag. Evenals voorgaande jaren werd weer deelgenomen in het gebied Moerenburg in Tilburg. Het is inmiddels min of meer traditie dat vanuit de werkgroep Behoud Moerenburg die dag wordt ingevuld met het georganiseerd verwijderen van zwerfvuil.

Tevens werd er nu voor het derde jaar met succes ook een andere natuurklus aan toegevoegd. Met een groep enthousiaste vrijwilligers werd gesnoeid langs de waterkant bij de waterplas bij knooppunt de Baars, die bekend staat als “de kikkerpoel”. Door het uitdunnen en verwijderen van de begroeiing, komt er weer voldoende licht op de poel zodat het water helder blijft.

De opkomst van deelnemers was weer erg groot. Er waren zelfs ruim 70 vrijwilligers uit de wijk Armhoefse Akkers en daarbuiten. Daarnaast mochten we weer verschillende nieuwe gezichten verwelkomen. De gemeenschappelijke noemer bij al deze mensen blijkt toch wel de liefde voor de natuur en het gebied Moerenburg.

Er werd weer gestart bij de Waterzuivering Moerenburg, waar vanaf 9.00 uur inloop was met  koffie, thee en koek. Johan Reijnders verleende ons zoals gewoonlijk in zijn woning gastvrijheid. Bij aanvang werd een toelichting gegeven op de te verrichten werkzaamheden. Om 9.30 uur ging men in groepjes aan de slag. Aan ieder groepje was een groepsleider toegevoegd, die bekend was met de route in het gebied en op de hoogte was van de taken en afspraken. Iedere deelnemer kon over goede werkmaterialen beschikken zoals werkhandschoenen,  grijpers, afvalzakken en voor ieders veiligheid waren er volop veiligheidshesjes.

Op het einde van de ochtend waren we voor de lunch te gast bij Manege Hooijen waar Wolfs catering uit Berkel Enschot voor twee heerlijke soepen had gezorgd. Dit was weer mogelijk doordat we vanuit Verrijk je Wijk via de Buurtraad Armhoefse Akkers en het Brabants Landschap konden rekenen op een financiële ondersteuning, voor de koffie, thee en de soep. Als extra verrassing waren er heerlijke verse appelflappen van bakker Pastoor, welke door de Gemeente Tilburg werden aangeboden als dank voor de inspanning van eenieder.

Medewerkers van het BAT en de Diamant groep verleende hun hulp, door de verzamelde afvalzakken op te pikken in hun auto en dit afval te deponeren in de grote gereedstaande container die door de gemeente Tilburg voor deze klus was geplaatst.

Het fraaie weer droeg er uiteraard toe bij dat we kunnen spreken van een plezierige werkdag.

Volgend jaar gaan we voor de zeventiende keer deze actie doen. Elk jaar groeit het aantal vrijwilligers en voor velen is het inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit. Het is een enorm succes en we denken dat dit niet alleen komt door een heel tevreden gevoel na afloop omdat het mooie natuurgebied er weer schoon bij ligt. Het komt vooral ook omdat het gewoon gezellig is zo samen buiten bezig te zijn met een klus die goed georganiseerd wordt. Een veelgehoorde reactie is dat men graag meedoet omdat het meer is dan een halve dag meesjouwen. Het gezamenlijk een klus aanpakken geeft immers naast voldoening, ook gezelligheid en verbinding.

Zo wordt rotzooi ruimen zelfs nog leuk!  We hopen daarom voor volgend jaar op net zo veel deelnemers.

Via https://myalbum.com/album/rvyVymYk0bCj en op deze website zijn zeer fraaie foto’s van de betreffende Natuurwerkdag op te vragen.

De organisatie wil via deze weg iedereen nogmaals van harte bedanken voor ieders inzet op deze dag.

Namens de Werkgroep Behoud Moerenburg, Will van Sprang, Ad de Beer, Jos Parren, Ingrid Maas en José Couwenberg